Cenovnik Teniska Akademija

Blockx

U cenu je uključeno korišćenje terena.
Smeštaj obuhvata (eventualno dodatnu) sobu i doručak.
Privatni časovi: 11 privatnih časova po ceni od 10!

 

 

Bez smeštaja

Sa smeštajom

1 h čas

1 osoba
2 osobe
3 osobe
4 osobe

RSD 1.400,00
RSD 730,00/os.
RSD 500,00/os.
RSD 390,00/os.

 

Dnevna naknada

1 osoba
2 osobe
3 osobe
4 osobe

RSD 4.000,00
RSD 2.200,00/os.
RSD 1.550,00/os.
RSD 1.200,00/os.

RSD 5.000,00
RSD 3.000,00/os.
RSD 2.300,00/os.
RSD 1.800,00/os.

Nedeljna naknada

1 osoba
2 osobe
3 osobe
4 osobe

RSD 20.000,00
RSD 11.000,00/os.
RSD 8.000,00/os.
RSD 6.250,00/os.

RSD 26.000,00
RSD 16.500,00/os.
RSD 13.000,00/os.
RSD 10.450,00/os.

Mesečna naknada

1 osoba
1 osoba ½ dan
grupa
grupa ½ dan

RSD 69.000,00
RSD 36.000,00
RSD 46.000,00/os.
RSD 25.300,00/os.

RSD 90.000,00
RSD 57.000,00
RSD 64.000,00/os.
RSD 43.300,00/os.


Tournament coaching fee*

dnevno

nedeljno

Mesečno

1 osoba

RSD 4.000,00

RSD 20.000,00

RSD 69.000,00

2 osobe

RSD 2.200,00/os.

RSD 11.000,00/os.

RSD 38.000,00/os.

3 osobe

RSD 1.550,00/os.

RSD 8.000,00/os.

RSD 27.500,00/os.

4 osobe

RSD 1.200,00/os.

RSD 6.250,00/os.

RSD 21.000,00/os.

* Na turneji naknada ne obuhvata putovanje, smeštaj, troškove hrane. Trenerove troškove (putovanje, smeštaj, hrana) će biti podeljen među igračima.

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers